Vnútorný Život Priemyselných Strojov

Elektronika a logika v útrobách priemyselných strojov, inteligentné jadro produkčných systémov. Počítačovo riadená bezpečnosť, produktivita a kvalita rôznych výrobných procesov.

Bezpečnosť, Predvídavosť a Scenáre

Vírus, Spam, Scam, Strata alebo Únik Dát? Nastavenie najlepšej možnej ochrany a prevencia prekvapení. Bezpečnostné štandardy, kritické scenáre a plány obnovenia. Ukladanie a geografická ochrana dát.

Projekty, Dodávky, Podpora a Riešenie Problémov

Štart a udržiavanie v chode. Vytvárame zákaznícke “know-how” mapy pre držanie správneho smeru a podávame pomocnú ruku keď sa cesta stratí. Jazda na najlepšom hardvéri z našich partnerských sietí, dodávame väčšinu hlavných značiek, od serverov až po smartfóny.